Čistý festival je certifikací a současně projektem realizovaným autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, která se v České republice stará o třídění a druhotné využití odpadů z obalů, tzn. plastů, papíru, kovů, skla a nápojového kartonu. O prestižní certifikaci autorizované obalové společnosti EKO-KOM "ČISTÝ FESTIVAL" v roce 2017 bude usilovat již podesáté dvacet vybraných českých open-air akcí.

Smyslem certifikace je přimět pořadatele i návštěvníky k tomu, aby na masových akcích třídili odpad a udržovali své okolí čisté. Podmínkou pro získání certifikátu ČISTÝ FESTIVAL v roce 2017 je komplexní zajištění třídění odpadu a předání vytříděných odpadů k druhotnému využití, tedy recyklaci.Tým projektu Čistý festival se snaží návštěvníkům i pořadatelům letních akcí pomoci se zajištění tříděného sběru odpadů.

Návštěvníci mají možnost třídit odpady za odměny na stánku Zelený bod. Mimo to instalujeme do všech festivalových areálů speciální barevné sběrné nádoby na třídění odpadu. Návštěvníci měli v roce 2016 k dispozici přes 600 barevných košů na 165 sběrných místech. Tříděný odpad z akcí sbírá a sváží speciální úklidová četa, která je ve velkých areálech posílena o terénní čtyřkolku. Veškerý tříděný odpad končí ve velkoobjemových kontejnerech, které putují přímo z akcí na dotřídění na třídící linku. Takto bylo doposud vytříděno a recyklováno 302 925 kilogramů plastů, skla a papíru.

Na festivalech najdete speciální barevné koše na třídění

zpět
TOPlist