V roce 2017 bude v projektu Čistý festival zapojeno 20 českých festivalů. Jste pořadatel a máte zájem o zapojení v roce 2018? Pokud si myslíte, že jste schopni splnit kritéria pro udělení certifikace, pak nás KONTAKTUJTE nejpozději do listopadu 2017. Zapojení do projektu není nijak zpoplatněno a přináší pořadatelům celou řadu výhod:

1. Zařazení na prestižní seznam českých festivalů se snahou o pozitivní přístup k životnímu prostředí a usilujících o certifikaci ČISTÝ FESTIVAL. Mezi festivaly, které jsou zařazeny do projektu od počátku, patří například Colours of Ostrava nebo Rock for People. Akce vybíráme na základě dotazníku vždy na konci předchozího roku, tzn. že festivaly pro rok 2017 jsme vybírali do listopadu 2016.

2. Zajištění stánku Zelený bod s obsluhou, interaktivní expozicí o třídění a zpracování odpadu a odměnami pro návštěvníky za tříděný odpad, dovoz a odvoz kontejnerů na tříděný odpad. Navíc zdarma poskytneme pytle na plasty a papír určené úklidové četě festivalu. Na vybraných akcích zajišťujeme atraktivní program pro návštěvníky.

3. Na vybraných akcích zajišťujeme mobilní svoz odpadu, který usnadňuje práci pěším úklidovým četám pořadatele. Dále dle velikosti festivalového areálu poskytujeme sběrná místa na tříděný sběr odpadu s barevnými koši. Tyto barevné koše usnadňují třídění odpadu návštěvníkům.

4. Zahrnutí akce do celorepublikové půlroční kampaně projektu. Zapojené akce propagujeme jako ty, na kterých mohou návštěvníci očekávat čisté prostředí a možnost třídění odpadu.

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ CERTIFIKACE


Festival, který splní následující kritéria pro udělení certifikace, obdrží v poslední den konání certifikaci ČISTÝ FESTIVAL státem autorizované obalové společnosti EKO-KOM, kterou může používat po dobu jednoho roku. V následujícím ročníku může festival certifikaci stejným způsobem obhájit. Smluvní kritéria pro udělení certifikace jsou následující:

1. Umožnění třídění odpadu návštěvníkům prostřednictvím stánku Zelený bod. Stánek slouží jako místo, kde mohou návštěvníci směňovat tříditelný odpad (plasty a papír) za odměny. Ve velkých festivalových areálech požadujeme rozmístění speciálních barevných košů na tříděný odpad. Svoz odpadu ze stánku a ze speciálních barevných košů je zajištěn prostřednictvím čtyřkolky týmu projektu ČISTÝ FESTIVAL (pokud není dohoda s pořadatelem jiná).

2. Zajištění tříděného sběru odpadu na akci prostřednictvím úklidových čet pořadatele. K tomuto účelu jsou bezplatně poskytnuty barevné pytle na tříděný sběr odpadu. Druhy odpadu, které se v rámci akce třídí, jsou definovány ve smlouvě o spolupráci. Nejčastěji se jedná a plasty, papír, sklo a plech.

3. Umožnění přistavení speciálních nádob (10-30 m³) na tříděný sběr odpadu mimo prostory dostupné návštěvníkům akce. Pouze v případě nutnosti požadujeme koordinaci svozu tříděného odpadu se svozovou společností.

4. Zajištění dostatečné informovanosti návštěvníků, především umožnění propagace projektu tak, aby byli návštěvníci o možnosti třídění odpadu a jeho využití dostatečně a včas informováni.

Osmkrát získal certifikaci festival Sweetsen fest

zpět
TOPlist