Především mladí lidé na čistých festivalech chtějí díky systému a propagaci projektu ČISTÝ FESTIVAL třídit odpady. Většině z nich to přijde stejně samozřejmé, jako to, že na pódiích uslyší hrát své oblíbené kapely. A navíc, třídění plastů, papírů a dalších komodit jim přináší více zábavy jak ve festivalových areálech, tak mimo ně.

Myšlenka rozšíření třídění odpadů na největší české festivaly vznikla již v roce 2007. Od roku 2008 pak společnost MamiArt realizuje celý systém v rámci projektu ČISTÝ FESTIVAL pro Autorizovanou obalovou společnosti EKO-KOM. Ta má v České republice na starosti třídění, druhotné zpracování odpadu, současně zajišťuje barevné kontejnery do měst a obcí a celou dalších řadu úkolů, které mají jediný cíl. Co nejvíce odpadu se musí recyklovat.

Tento cíl také provázel vývoj projektu a certifikace ČISTÝ FESTIVAL. Díky projektu bylo v posledních osmi letech zajištěno třídění odpadu a jeho druhotné zpracování každoročně na dvou desítkách českých festivalů. Na dvaceti akcích proběhne projekt také v roce 2017. Čistý festival motivuje návštěvníky a pořadatele k tomu, aby odpad třídili a udržovali areály akcí čisté.  

V praxi návštěvníci najdou v areálech letních akcí stánek ZELENÝ BOD, kde mohou třídit plasty a papír za odměny, v areálech se nacházejí také další sběrná místa s barevnými nádobami na tříděný odpad. Úklidové čety pořadatelů jsou zdarma vybaveny barevnými pytli na tříděný sběr odpadu, ve velkých areálech pak operuje čtyřkolka s přívěsem, která sváží tříděný odpad do speciálně přistavených kontejnerů. Ty z areálů akcí putují přímo na dotřídění a k druhotnému zpracování. Takto bylo za 9 let vytříděno a recyklováno 302 925 tun plastů, skla a papíru.

Chcete získat oficiální textové informace, fotografie, logo nebo videospot? KONTAKTUJTE NÁS.

Díky projektu Čistý festival bylo vytříděno 350 tun odpadu

zpět
TOPlist